Home

Med 20 års erfarenhet av psykoterapi

De flesta människor upplever någon gång att livet är svårt att klara av. Krav på sig själv och från omgivningen kan kännas övermäktiga. Relationer kan vara besvärliga, kanske hamnar man i onödiga konflikter med sina nära, kanske uppstår ständigt missförstånd.


Sorg, kris och oväntade livshändelser kan göra att livet inte blev som man tänkt sig och det kan kännas svårt att hantera. Inte sällan reagerar människor med att bli nedstämda eller till och med deprimerade, några drabbas av ångest som kan vara skrämmande och plågsam, andra reagerar med kroppen och får psykosomatiska symtom. Varje människa är unik och reagerar på svårigheter med sin egen historia och personlighet.


I ett sådant läge, när du känner att dina vanliga sätt att möta svårigheter eller stödet från familj och vänner inte räcker till, kan psykoterapi vara en hjälp.


Med tjugo års erfarenhet som psykolog och psykoterapeut hjälper jag varje dag unga och vuxna människor med allt från lindriga till svårare och långvariga psykologiska problem.


Jag har min verksamhet på Psykoterapimottagningen på Holmgatan 4 i centrala Malmö.Anna Starup Hennius      -      0733-77 22 92      -      Holmgatan, 4 Malmö    -      psykolog@annastaruphennius.se