About


Leg. psykolog

Leg. psykoterapeut

Handledare i psykoterapiJag har i mer än tjugo år arbetat med psykoterapi och psykologisk behandling inom den offentliga psykiatriska vården. Jag har erfarenhet av att arbeta med såväl svåra psykiska sjukdomar som livsproblem av lindrigare slag.


År 1995 examinerades jag som psykolog vid Lunds universitet och sedan 2012 är jag även legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.


I mitt arbete i Psykiatrin har jag på senare år specialiserat mig på behandling för personer med Emotionellt instabil personlighetsstörning och ankytningssvårigheter. Jag har utbildat mig vid Anna Freud Center i London i mentaliseringsbaserad terapi, MBT, och är certifierad terapeut i denna metod.


Jag är utbildad handledare i psykodynamisk psykoterapi  och handleder och undervisar på Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet. Dessutom har jag stor erfarenhet av psykologisk utredning och bedömning.

Vad jag erbjuder

Individuell psykoterapi för vuxna

Psykologisk konsultation

Handledning till psykoterapeuter

Handledning till vårdpersonal


Anna Starup Hennius      -      0733-77 22 92      -      Holmgatan, 4 Malmö    -      psykolog@annastaruphennius.se